Welke invloed heeft de Wet Franchise op jouw organisatie?

Nog een paar weken te gaan voor nieuw franchiserecht per januari 2021!

De basis voor de afspraken tussen franchisegever en franchisenemer is de franchiseovereenkomst. 

Net als de inhoud van de franchiseovereenkomst kan de inwerkingtreding van de Wet Franchise in belangrijke mate jouw succes als franchisegever of franchisenemer bepalen.

De ‘Wet Franchise’ zal per 1 januari 2021 in werking treden. De tijd tot 2021 is erg kort, terwijl een goede voorbereiding de nodige tijd vergt. Je hebt nog maar een paar weken. 

Daarom vragen franchisegevers en franchisenemers ons de afgelopen maanden al naar de consequenties voor hun organisatie. Deze franchisegevers en franchisenemers willen al nadenken over de mogelijke gevolgen en zich hierop voorbereiden.

Als je dit interessant vindt, moet je zeker dit artikel lezen: Wet Franchise per 2021?! Ben jij er klaar voor?

Heb je vragen over de ‘Wet Franchise’ of wil je hier meer over weten?

Als je geïnteresseerd bent in een presentatie/webinar of kennissessie ‘Wet Franchise 2021’ met onze franchiserecht specialist Jorg van de Peppel,
laat dan een bericht achter op deze website, of bel of mail ons om een afspraak te plannen.

Wat kunnen we voor je doen?

›   Vertel het ons

Franchiserecht ondersteuning in 3 eenvoudige stappen

1   Vertel ons wat we voor je kunnen doen

> start direct

2   Opdracht & strategie

3   Bijstand door jouw persoonlijke specialist

De invloed van de franchisewet op de franchiseovereenkomst

Onze franchiserecht specialist gaat graag met je in gesprek en stelt je vragen over je bedrijf en belangen. Op basis van wat je ons vertelt, brengen we je belangen en je rechtspositie in beeld. Dit doen we door onze specialistische kennis van het franchise- en contractenrecht, onze inventiviteit en specifieke ervaring met franchisevraagstukken toe te passen op je situatie.

Vragen en oplossingen voor de Wet Franchise

Onze franchiserecht specialist maakt voor je inzichtelijk wat je juridische vragen en aandachtspunten zijn bij een op te stellen of al gesloten franchiseovereenkomst.

Naar aanleiding van je antwoorden op onze vragen passen we onze dienstverlening aan op je specifieke situatie. Desgewenst door te checken wat de gevolgen zijn van de Wet Franchise voor jouw bedrijf.

Wet Franchise advies

Pep FranchiseLawyer biedt proactief en strategisch juridische franchiseondersteuning, gericht op de belangen op korte en op lange termijn voor jouw bedrijf.

Ondersteuning franchiseovereenkomst

Onze franchiseadvocaat helpt frequent franchisegevers en franchisenemers met juridisch advies en begeleiding bij:

  • opstellen van de franchiseovereenkomst en andere specifieke franchisedocumenten
  • aanpassen van de franchiseovereenkomst, bijvoorbeeld vanwege veranderende regelgeving
  • check gevolgen inwerkingtreding Wet Franchise
  • geschillen over de franchiseovereenkomst en naleving van de Nederlandse franchisewet
  • voorkomen en voeren van gerechtelijke procedures over de franchiseovereenkomst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pep FranchiseLawyer helpt je om een solide juridisch fundament voor je franchiseplannen te creëren, met veel aandacht voor wat voor jouw organisatie belangrijk is.

Pep FranchiseLawyer helpt je bij het vormgeven van de franchiseovereenkomst, bij het toetsen ervan aan veranderende wet- en regelgeving en bij het beëindigen ervan.

Hierdoor weet je dat Pep FranchiseLawyer alle facetten en fasen van de franchiserelatie kan overzien. Daarom kunnen wij jou ook helder uitleggen wat de gevolgen van de Wet Franchise zijn.

Tevens biedt Pep FranchiseLawyer proactieve strategisch juridische franchise ondersteuning op lange termijn via een franchiseadviestraject
(lees meer over het franchiseadviestraject voor franchisegevers).

 

Onderwerpen die wij onder meer voor franchisegevers en franchisenemers aan de Wet Franchise te toetsen, zijn de volgende:

  • franchisecontractspartijen:
    goed franchisegever- en goed franchisenemerschap?
  • toepasselijkheid franchisewet: mogelijk om af te wijken? 
  • ontwikkelen en wijzigen van de franchiseformule: kan dit, en wat zijn de voorwaarden?
  • précontractuele informatie: welke informatie moet je aanreiken voorafgaand aan de ondertekening van de franchiseovereenkomst?
  • contractuele informatie: welke informatie wissel je tijdens de franchiserelatie met elkaar uit?
  • wettelijke franchiseverplichtingen voor franchisegever en franchisenemer: wat moet je doen? 
  • non-concurrentiebeding voor franchisenemers: in lijn met de franchisewet?
  • verkoop van het franchisenemersbedrijf & goodwill: wat zijn de aandachtspunten?
  • beëindiging van de franchiseovereenkomst: is dit wettelijk geregeld?
  • geheimhoudingsbeding: vastgelegd?

    De franchiserecht specialist van Pep FranchiseLawyer denkt met je mee op gebieden als marketing, sales, communicatie, locatiekeuze, werving en ondersteuning van franchisenemers.

    Voor specifieke werkzaamheden, zoals een commercieel plan, een financieel plan, marketing- en sales-ondersteuning, werving en selectie van franchisenemers, merknaam registratie, vestingselectie, etc. heeft Pep FranchiseLawyer de connecties om je met integere vakmensen in contact te brengen.

    Lees verhalen van klanten over Pep FranchiseLawyer hier:

    Klanten beoordelen Pep FranchiseLawyer met:  9.5/10

    Praten met een specialist van Pep FranchiseLawyer?

      Plan een afspraak

    Specialistische kennis van en ervaring met franchiseovereenkomsten

    Onze gespecialiseerde franchiseadvocaat heeft vele franchisenemers en franchisegevers bijgestaan bij het toetsen van de franchiseovereenkomst.

    Door die ruime ervaring weet je dat wij onze kennis in jouw situatie kunnen toepassen op jouw specifieke vraag over de franchiseovereenkomst en nieuwe franchise wetgeving.

    Ook weten wij welke invloed inwerkingtreding van de Wet Franchise kan hebben op jouw organisatie.

    Jouw juridisch partner bij de check van de franchisewet en de franchiseovereenkomst

    Franchisegevers en franchisenemers uit uiteenlopende branches laten met regelmaat hun franchiseovereenkomst checken door Pep FranchiseLawyer. Ook vragen zij Pep FranchiseLawyer met regelmaat om franchiseadvies over nieuwe franchise ontwikkelingen en juridische vragen.

    Voor zowel franchisegevers als franchisenemers is Pep FranchiseLawyer de franchiseadvocaat en de juridisch partner voor vragen over ontwikkelingen betreffende de franchisewet (‘Wet Franchise’) en de franchiseovereenkomst. Graag maakt Pep FranchiseLawyer ook met jou kennis.

    De laatste artikelen:


    specialist in franchiserecht en contractenrecht

    duidelijk advies

    proactieve juridische ondersteuning

    Connect met ons

    Jorg van de Peppel – franchiseadvocaat

    Wat kunnen we voor je doen?

    Vertel het ons, stel ons je vraag of bel ons.

    Wat kunnen we voor je doen?

    ›   Vertel het ons

    Bel ons

    ›   085 – 800 70 70